Köszöntők

Tisztelt MOT Kongresszusi Résztvevők, Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Nagyon megtisztelő feladat számomra, hogy a MOT vezetőségének elnökeként köszönthetem Önöket a Magyar Ortopéd Társaság 2016. évi kongresszusán Pécsett. A kongresszus szervezői és az Ortopéd Társaság vezetősége igen nagy figyelmet fordított arra, hogy olyan programot állítson össze, mely minden résztvevő számára tartalmaz szakmai érdekességeket, aki mozgásszervi megbetegedésben szenvedő betegek gyógyításával foglalkozik, legyen az ortopéd, traumatológus, kutatóorvos, reumatológus, rehabilitációs szakember, gyógytornász, manuálterapeuta, vagy műtősnő.

Az elmúlt években a Magyar Traumatológus Társasággal együtt kerültek kongresszusaink megszervezésre, amelyek igen eredményesek voltak. Idén a pécsi kongresszust a Magyar Ortopéd Társaság önállóan szervezi, mely annak a MOT vezetőségi döntésnek a következménye, melyben elhatároztuk, hogy két egymást követő évben önállóan, majd a harmadik évben a Magyar Traumatológus Társasággal összefogva szervezzük meg kongresszusainkat. A kongresszusok szervezésének ilyen elosztása lehetőséget teremt arra, hogy az általunk önállóan megvalósított éves kongresszusainkon kifejezetten csak a mozgás szervrendszeri sebészet ortopédiai vonatkozású tárgyköreire figyeljünk. A harmadévente együttesen megvalósuló éves találkozóink pedig lehetőséget teremtenek arra, hogy a traumatológiai ismereteinket is bővíthessük.

A korábbi kongresszusaink eredményességét alapul véve nagyon reméljük, hogy idén is minél többen megtisztelnek bennünket részvételükkel, hogy megoszthassuk szakmai tapasztalatainkat, hogy bemutathassuk a mozgásszervi sebészetben elért eredményeinket, és hogy a tudományos rendezvényünk vitáiban hozzásegítsük egymást betegeink minél eredményesebb ellátásához.

Azt kívánom Önöknek, hogy az előadások izgalmát követően érezzék nagyon jól magukat kongresszusunk kísérő rendezvényein is, élvezve Pécs városának szépségét, barátságosságát, történelmi atmoszféráját és vendégszeretetét. Ezúton szeretném megköszönni a pécsi kollégáink szervezőmunkáját, mellyel hozzájárultak a kongresszusunk eredményességéhez.


Prof. Dr. Szőke György
a Magyar Ortopéd Társaság elnöke

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Gyógytornász Kollégák, Kedves Vendégek!

Nagy örömömre szolgál, hogy 2016. nyárelőjére, Pécsre invitálhatom Önöket a Magyar Ortopéd Társaság éves kongresszusára! Az "öttornyú város", az ország legrégebbi egyeteme, a Mecsek, a lépten-nyomon felbukkanó Zsolnay örökség patinája, véleményünk szerint kiváló díszletei lehetnek a szakmánk legfrissebb eredményeit és megoldásra váró problémáit tárgyaló szakmai egyeztetéseknek, vagy az ifjú Kollégák számára bemutatkozást biztositó Fiatalok Fórumának.

A Pécsi Ortopédiai Klinika életében kitüntetett pillanatsor lesz a Kongresszus éve, ugyanis egybeesik fennállásunk 50. évfordulójával. Kérem, engedjék meg, hogy ez a számunkra ünnepi hangulat kölcsönössé válhassék, és mindaz a szakmatörténeti emlékanyag, tudományos teljesítmény, amely Klinikánk hagyományait képezi és amire büszkék vagyunk, részese legyen a tudományos összejövetelünknek.

Ugyanakkor remélem, hogy a tartalmas előadásokat, szakmai megbeszélésket követően, vendégek is lesznek a kétezer éves hagyományokkal rendelkező városban, ahol eleven nyomait fedezhetik fel a mindenkoron egymás mellett, békében élő "sok nemzetiségnek", a letűnt, ámde mai napig építészetileg ható török hódoltságnak és annak a páratlan gasztronómiai adottságnak, hogy Pécs három elismert és élő borvidék (pécsi, villányi, szekszárdi) között fekszik.

Bízom benne, hogy vendégeink lesznek, a Szervezőbizottság nevében hívom, várom Önöket, találkozzunk 2016-ban Pécsett!


Prof. Dr. Than Péter
a Kongresszus elnöke