Köszöntők

A Magyar Traumatológiai Társaság Jubileumi kongresszusa keretén belül kerül megrendezésre különböző társzakmák rendezvénye is.Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Nagy örömmel és tisztelettel hívunk minden kollégát a Magyar Traumatológus Társaság 50 éves Jubileumi Kongresszusára. A kongresszus számadás szeretne lenni az utóbbi évek fejlődésének, eredményeinek. Visszatekintést is kívánunk adni arról az útról, amelyet 1966 óta, a társaság alapítása óta, a traumatológia fejlődése végig járt. Éppen ezért mindazon kollégákat is várjuk tisztelettel, akik a sérültellátásban részt vesznek, mint sürgősségi orvosok, kézsebészek, gyereksebészek, orthopédek, anaesthesiologusok és a biomechanika kutatói, valamint gyógytornászok és rehabilitátorok. A kongresszus témáit úgy igyekeztünk összeállítani, hogy valamennyien megtaláljuk benne az érdeklődésünknek legmegfelelőbb területeket. Ünnepeljük együtt az 50 éves Magyar Traumatológus Társaságot! A kongresszus keretében kerül megrendezésre a Magyar Kézsebész Társaság Kongresszusa, a Biomechanikai Társaság Konferenciája és a Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés. A kongresszust megelőzően először kerül hazánkban megszervezésre AO Master tanfolyam. Ennek külföldi oktatói felkért előadók lesznek a kongresszusunkon.

Sok szeretettel várunk mindenkit a kongresszuson!


Dr. Detre ZoltánProf. Dr. Hangody László
a Kongresszus elnökea Kongresszus elnökeTisztelt Rendezvény! Tisztelt Résztvevők!

A Magyar Biomechanikai Társaság nevében üdvözlöm Rendezvényük résztvevőit. Társaságunk számára öröm, és megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk az Önök munkájának, egyrészt befogadva mindazokat az ismereteket, melyek hozzájárulhatnak a biomechanika tudományterületének szélesítéséhez, másrészt megosztva azon ismereteinket, melyeket egy élhetőbb világ megteremtése érdekében tudományos, kutató munkáink során az Önök segítségével és közreműködésével munkatársaink elértek, eredményeik alkalmazásra kerültek a humán gyógyászat mindennapjaiban.

A biomechanika – Ludwig von Helmholcz megfogalmazása alapján - az élőlények mechanikai tulajdonságaival, és ezek élettani szerepével foglakozó tudományág. A mérnöki tudományok – inter,- valamint multidiszciplináris módon –próbálják közelítőleg leírni, meghatározni a humán rendszerek működésének, viselkedésének jellemzőit a különböző mértékben szükségessé váló életminőség javítása, betegségek hatásának enyhítése (akár teljes mértékű elhárítása), a betegség megelőzése valamint sportolók esetén a teljesítmény növelése céljával.

A mérnöki munka a biomechanikai kutatások, fejlesztések, vizsgálatok során soha nem irányulhat öncélú igények kielégítésre. A multidiszciplinaritás elve alapján orvosok, mérnökök által adott feladat megoldására alkotott műhelyek közös munkája eredményeként születnek azok a megoldások, eljárások, vizsgálati technikák, amelyek eredményeként a feladatok megoldásakor kitűzött célok teljesülnek.

Hiszem, hogy az Orvos Társadalommal közösen megvalósított alkotásaink mindannyiunk közös érdekében, humán társadalmunk életminőségének javítása érdekében születnek. Fenti célok mind szélesebb megvalósításához kívánok sok sikert az Önök munkájához, bízva abban, az orvosi-mérnöki együttműködés a biomechanika tudományterületén mind szélesebb spekrumban valósul meg a jövőben.

Üdvözlettel:


Borbás Lajos
A Magyar Biomechanikai Társaság elnökeTisztelt Kézsebészek,
Tisztelt kézsebészet iránt érdeklődő Traumatológusok !

Magyarország büszkén vallhatja, hogy mind múltját, mind jelenét tekintve a világ kézsebészetének “elitjébe” tartozik és jelentős befolyást gyakorol a nemzetközi kézsebészet alakulására.

Vitathatatlan tény, hogy hazánkban a kézsebészet bölcsője a modern traumatológia volt és annak fejlődése szétválaszthatatlan a kézsebészet fejlődésétől. A világon szinte egyedülálló összefonódás eredménye még mind a mai napig a gyakorlatban is jól működő baleseti sebészeti/kézsebészeti ellátó rendszer, amire méltán lehetünk büszkék.

Ennek a szoros együttlétnek, együttműködésnek, mondhatni “apa-gyerek” kapcsolatnak szeretnénk tisztelegni a Magyar Traumatológus Társaság jubileumi, 50. születésnapján rendhagyó módon szervezett “éves kongresszusunkkal”.

A Magyar Kézsebész Társaság 22 éve szervezi évente önállóan éves kongresszusait, de tekintettel az esemény jelentőségére 2016-ban a két tudományos társaság vezetésének közös döntése értelmében közös Kongresszust szervezünk.

Ennek a “közös” kongresszusnak két szempontból is kiemelkedő jelentősége van: egyrészt lehetőséget biztosít nem csak a “kemény kézsebész mag”-nak a szakmai előadásokon való részvételre, hanem lehetővé teszi minden traumatológus számára, aki kicsit is érdeklődik a kéz sérülései, betegségei iránt, hogy figyelemmel kísérje az elhangzó referátumokat, előadásokat, másrészt “főpróbája” lehet a Kézsebész Társaság által 2017-ben, azaz egy év múlva szervezendő Európai Kézsebész Kongresszusnak. (FESSH 2017 Budapest

Pontosan a fentiekre való tekintettel kérünk minden érdeklődőt, hogy személyes és tudományos jelenlétével erősítse a Magyar Kézsebészet jelenét és járuljon hozzá egy sikeres, a jövőnket jelentősen befolyásoló Európai kongresszus előkészületeihez.

Meggyőződésünk hogy a Magyar Traumatológus Társaság elnöke és vezetősége mindent megtesz a sikeres rendezés érdekében és mi a Magyar Kézsebész Társaság tagjai tudományos hozzájárulásunkkal erősíthetjük partneri viszonyunkat, kapcsolatunkat.

Hogy senkit és semmit ne zárjunk ki a potenciális jelentkezők, aktív résztvevők közül, a 2017-es FESSH Kongresszus fő témáját neveztük meg az ez évi kongresszusunk témájának, ami pont átfogó jellege miatt : “Evidenciák szerepe és haszna a kézsebészetben” az egész kézsebészeti palettát felöleli.

Várunk tehát szeretettel minden érdeklődőt!

Baráti üdvözlettel:


Szabó Zsolt
MKT elnökTisztelt Gyermek-traumatológusok!
Kedves Traumatológusok, Gyermeksebészek, gyermeksérülteket ellátó Kollégák!

Az MTT és MGYST Közös Gyermek-traumatológiai Szekciója nagy örömmel ünnepli az egyik szülő ötven éves jubileumát. Megtiszteltetés, hogy az apró gyermeksérültek kezelési problémái, kihívásai fő témaként szerepelhetnek a negyedszázados kongresszus programjában. Hívunk és várunk mindenkit, akinek a mindennapi munkájához szükséges az új tudás megszerzése, akit csak alkalmanként megijeszt a gyermeksírás, és azt is, aki csak érdeklődik a mi munkánk iránt. Szeretnénk körbejárni a gyermek-traumatológia napjainkban kihívást jelentő feszültséget okozó kérdéseit, például

  • a könnyű fejsérülések diagnosztikáját, megfigyelési szabályait,
  • a lassan 15 éve használt titán elasztikus szegezés legújabb eredményeit, kiterjesztett indikációit,
  • a mozgásszervi ultrahang biztosította új lehetőségeket a gyermeksérültek diagnosztikájában,
  • a gyermekkorban ritka, de életveszélyt jelentő súlyos sérüléseket,
  • a könyöktáji sérülések legújabb eredményeit, tapasztalatait,
  • a benignus csontdefectus esetén használható csontpótlások, szintetikus csontpótlók alkalmazási lehetőségeit,
  • a poszttraumás rekonstrukciók indikációját, lehetőségeit.

Felkérjük az ország nagy gyakorlattal rendelkező gyermeksebészeit, traumatológusait rövid referátumok tartására a fenti témakörökből, és nagy szeretettel várjuk a Kollégák olyan eseteit, melyek számukra jelentettek kihívást. Várjuk az érdekes eseteket, várjuk a hibákat, az egyedi megoldásokat, hiszen ezekből tanulhatunk talán a legtöbbet. Szeretnénk, hogy ha ez a szombat délelőtt baráti légkörben, a problémák közös megbeszélésével, az esetek interaktív értékelésével méltó lenne az ötven éves magyarországi baleseti sebészeti ellátás magas színvonalához.

A szekció vezetősége nevében boldog születésnapot kívánva hívunk, várunk Titeket!


Kassai Tamás
az MTT és MGYST gyermek-traumatológiai szekció elnöke