gyermektrauma_at_asszisztencia.hu
  +36 1 350 1854

Beszámoló
a Gyermektraumatológiai Szekció vezetőségének
4 éves tevékenységéről

Bár az elmúlt években felére csökkent a külső okokból történő gyermekeket érintő elhalálozások száma Magyarországon, de még mindig vezető halálokként szerepel, és kétszerese a daganatos betegségben elhunytakénak. A gyermeklakosság egy negyede évente valamilyen baleset miatt orvoshoz fordul.

A Gyermektraumatológiai Szekció vezetősége az elmúlt 4 év alatt több fórumon hallatta hangját, hogy ne csak a saját szűk szakmánk legyen tisztában ezen szubspecialitás fontosságával, hanem a társszakmák és a politikai vezetés is. Szerencsére a vezetőség összetétele olyan volt, hogy az egyéb társaságokban elfoglalt pozíciójuknál fogva, társadalmi kapcsolataik révén, szakmai ismereteik, elismertségük és tudományos tevékenységük segítségével számos fórumon meghallgatásra és elismerésre, támogatásra találtak.

A Gyermeksebészeti, Traumatológia és Kézsebészet Tanács és Tagozatok elnökei egyöntetűen, írásban támogatják a Gyermektraumatológiai Szekció célkitűzéseit, melyeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központba és az illetékes államtitkárságra is elküldtünk célkitűzéseink listájával, előzetes személyes meghallgatás után.

A szekció célja

Az ellátás javítása érdekében szükséges, hogy a gyermektraumatológia önálló szakmakóddal rendelkezzen, legyenek meghatározva az ellátandó korcsoportok és sérüléstípusok, ezek legyenek progresszivitási szintekhez kötve, melyeknek az előírt minimum feltételeknek meg kell felelniük. Ez a feltételrendszer egyben kijelöli a betegutakat is. Az ellátás színvonalának biztosításához szükséges a ráépített gyermektraumatológiai szakvizsga megteremtése.

A gyermektraumatológiai szekció tagjainak és vezetőségének a feladata az ellátási rendszer megszervezése és az ellátásában résztvevők folyamatos képzése.

Szervezés

Az Európai Unió a tagállamait egy korszerű, a felnőttektől részben elkülönülő gyermek sürgősségi és traumatológiai háló létrehozására, és több szintre osztott ellátási rendszer kiépítésére ösztönzi, melyhez anyagi segítséget is biztosít. Hazánkban ennek koordinálására miniszteri biztosként a Heim Pál Kórház főigazgatóját bízták meg. Ennek a rendszernek a kiépítése teljesen egybevág a szekció céljaival, és a vezetőség által már korábban kidolgozott beadványokban a feltétel rendszerek kidolgozásra kerültek.

Egy korábbi egyeztetés alapján a gyermektraumatológiai ellátásban részt vevő intézmények vállalták, hogy az ország bármely részéről, a területi ellátási kötelezettségtől függetlenül átveszik azokat a pácienseket, akiknek primer, vagy további gyógyítása a felvevő intézmény lehetőségeit meghaladja. Telefonos, vagy email konzíliumok céljából a vezetőség bármikor segítséget nyújt.

Képzés

A képzésben az első lépés a több mint 20 éve, évi rendszerességgel megtartott gyermektraumatológiai kongresszus, a második a gyermektraumatológiai jártassági vizsga volt. Ezeken a kongresszusokon a résztvevők száma az elmúl években meghaladta a 130 főt. A fiatal generációtól jól összeállított, színvonalas előadások hallhatók. Továbbképző jelleggel referátumokat tartunk, workshopokat szervezünk, melyeken alapvető fogásokat lehet elsajátítani, mint a mikroszkópos ideg, ínvarrat, bőrvarrat technikák, FAST-UH vizsgálat, különböző műtéti és konzervatív csontgyógyító eljárások. Elkezdtük az egynapos továbbképzéseket, melyek egy témát ölelnek fel, gyakorlati bemutatóval, a téma alapos interaktív átbeszélésével. Együttműködünk és kongresszusi aktív részvételre ösztönözzük az ellátásban részt vevő társszakmákat, mint a mentők, sürgősségi szakemberek, gyógytornászok, aneszteziológusok, ortopédek.

Zárszó

Ha szerencsénk van, rövid időn belül elérhetjük a gyermektraumatológia, mint önálló szakma létrejöttét. Tudomásul kell venni azonban, hogy ez a szakma és ellátó rendszer csak akkor maradhat fenn és fejlődhet tovább, ha szoros, napi kapcsolatban marad mind a gyermeksebészeti, mind a traumatológiai ellátó rendszerrel, attól teljesen nem különülhet el.

A Gyermektraumatológiai Szekció a tagsági nyilatkozat megújítását, illetve új tagok toborzását tervezi. A nyilvántartás könnyítésére ezt digitális úton kérjük. Szekciótag az lehet, aki a traumatológus, gyermeksebész, vagy ortopéd társaság tagja. Kérek mindenkit, aki érdeklődik a gyermektraumatológia iránt, töltse ki a belépő nyilatkozatot. Minél többen vagyunk, a szakma súlya annál nagyobb.

Budapest, 2015. július 22.A Gyermektraumatológiai Szekció Elnöksége:
dr. Novoth Béla (elnök)
dr. Kassai Tamás (titkár)
dr. Ács Géza
dr. Farkas András
dr. Noviczki Miklós
dr. Sárközy Sándor

Tagtoborzó

   Letöltések

Programfüzet letöltése

   Támogató

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok
Tokaj Hétszőlő Zrt.

   Kiállítók

Bewege Medical
DePuy Synthes
LBT Kft.
Medimetál Kft.
Ortobrace Kft.
Ortoprofil Magyarország Kft.