Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A biomechanika tudományterületének modern kori megfogalmazása Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (Potsdam, 1821. augusztus 31. – Charlottenburg, 1894. szeptember 8., német orvos és fizikus) nevéhez kötődik: „A biomechanika az élőlények mechanikai tulajdonságaival, és ezek élettani szerepével foglakozó tudományág”.

Az orvostudomány lehetőségei és képességei biztosítják számunkra a mindenkori életkörülményeink oly módon való befolyásolását, hogy életminőségünk annak minden szakaszában számunkra elfogadható, megélhető szinten lehessen.

Az orvostudomány lehetőségei azonban önmagában korlátozottak. Napjaink diagnosztikája, szükség szerinti beavatkozási mechanizmusa nem képzelhető el azon mérnöki alkotások mindennapi gyógyászati alkalmazása nélkül, amelyek a Biomechanika tudományterületének multidiszciplináris alkalmazásainak eredményeként segítik a mindennapok gyógyászati gyakorlatát. Napjainkban egy gyógyászati feladat megoldása nem képzelhető el azon mérnöki ismeretek alkalmazása nélkül, melyek megnyilvánulnak a diagnosztikai eszközök képességeiben, az emberi szervezetben zajló folyamatok modellezési lehetőségeiben, mindabban a technikai tudásban, amely ma egy funkcionális képességet vesztett gyógyulásra váró pacienst az eredeti állapot – vagy azt megközelítő - visszaállítására hivatott intézetben körülvesz.

Rendezvényünkön bemutatott módszereink - eljárásaink, tanulmányaink, berendezésink és műszereink annak a célnak az érdekében jöttek létre, s kerülnek itt bemutatásra, hogy életminőségünket az egyre kitolódó élettartam kései szakaszaiban is oly mértékben tudjuk megőrizni, hogy mindannyian hasznos, önmagunk lehetőségeivel tisztában levő tagjai lehessünk társadalmunknak.Borbás Lajos
a Magyar Biomechanikai Társaság Elnöke

Tisztelt Konferencia-résztvevő!

Rendkívüli megtiszteltetés, hogy VI. Magyar Biomechanikai Konferenciának helyet adó a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának megválasztott dékánjaként köszönthetem Önt.

A Mérnöki Kar az utóbbi évtizedben jelentős lépéseket tett képzési kínálatának szélesítése irányában, ezen belül is kiemelve a felsőoktatási szakstruktúra műszaki képzési területét. A Kar kiemelt feladatának tekintette és tekinti a műszaki-mérnöki képzés erőteljes fejlesztését, a munkaerő-piaci elvárásoknak történő legteljesebb megfelelést. Karunk a Szegedi Tudományegyetemen belül vezető szerepet játszik a duális képzés folytatásában.

Külön örömömre szolgál, hogy ma már szegedi gépész- és mechatronikai mérnök hallgatók egyre nagyobb számban közreműködnek vállalatoknál olyan projektekben, amelyek keretében műtéti/gyógyászati eszközök fejlesztése, illetve gyártása valósul meg.

Remélem, mind Szeged városa, mind a kiegészítő programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a konferencia kellemes élményt nyújtson minden Résztvevő számára.

Szeged, 2017. júniusBíró István
intézetvezető egyetemi docens, dékán
SZTE Mérnöki Kar